MLA Viimsi Lasteaiad juhised COVID-19 ennetamiseks

Käesoleva juhise eesmärk on tagada MLA Viimsi Lasteaiad majades ettevaatusabinõud töö ohutuks korraldamiseks, lasteaiarühmade lahtiolek ning laste, töötajate ja lastevanemate turvalisus.

1. Mistahes haigustunnustega (ka kerge nohu ja köha) lapsi lasteaed vastu ei võta. Lasteaiapäeva jooksul ilmnenud haigustunnuste korral on lapsevanem kohustatud lapsele koheselt järele tulema.
2. Lapse või pereliikme haigestumisest COVID-19 viirusesse palume lasteaeda koheselt teavitada e-posti aadressil: maie@viimsilasteaiad.ee
3. Juhul kui lapse lähikondne on suunatud testimisele või tal on tuvastatud COVID-19 viirus, siis last lasteaeda vastu ei võeta.
4. Lapse üleandmine/vastuvõtmine toimub lasteaia õuealal või rühma/lasteaia välisuksel.
5. Valverühma õpetajal on õigus otsustada, kas valverühma tegevus toimub siseruumides või õuealal.
6. Harjutamise perioodil ja vältimatu vajaduse korral on lapsevanemad lasteaia ruumidesse lubatud. Hajutamise eesmärgil tuleb harjutamise aeg kokku leppida rühma õpetajatega. Lasteaia ruumides kannab lapsevanem maski.
7. Muusika- ja liikumistegevuste läbiviimisel tuleb arvestada ruumi õhutamise ajaga. Võimalusel toimuvad lasteaia ühistegevused õues.
8. Õppekäike, väljasõite ja ekskursioone korraldades järgitakse kõiki külastatavas paigas kehtivaid reegleid.
9. Üritused ja aktused korraldatakse võimalusel õues, seejuures tagatakse hajutatus.
10. Lasteaias toimuvad huviringid peavad arvestama rühmade vaheliste kontaktide hajutamise põhimõtet. Huviring esitab lasteaiale huvitegevuse ajagraafiku. Huviringi juhendaja esitab lasteaia direktorile vaktsineerimist tõendava dokumendi. Kokkuleppel lasteaiaga võib huviring toimuda lasteaia õuealal.
11. Vaktsineerimata ja COVID-19 läbipõdemata töötajad peavad nakkusohutust tõestama iganädalase testimisega. Lähikontaktsena peavad vaktsineerimata ja läbipõdemata töötajad jääma 10 päevaks karantiini.
12. Oma tervise kaitseks on vaktsineerimata ja läbipõdemata töötajatel soovitatav kanda lasteaia siseruumides maski.
13. Välisreisid soovitame edasi lükata, et takistada nakkuse ja uute ohtlike tüvede levikut. Kui reisimine on vältimatu, tuleb järgida kehtivaid reegleid. Ajakohase info riikide nakkuskordajate ja liikumispiirangute kohta leiab Välisministeeriumi kodulehelt.
14. Lasteaed järgib oma tegevuste korraldamisel Tervisekaitseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiseid.

Täpsemat lisainfot:
https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.09.01_juhis_lasteaiad_ja_-hoiud.pdf