Laanelinnu maja uued elanikud!

Suurimad tänusõnad Meelis Pallole (Viimsi Haldusest) kanala ehitamise eest Laanelinnu maja õuealale ning Astri maja lapsevanematele Evelyn ja Veiko Salustele "kanaprojekti" toetamise eest.
_______________________________________________________________________________________________________________________

MLA VIIMSI LASTEAIAD valis oma meeskonnast 2019 aasta parimad töötajad ning meeskonna!

Tublimatest tublimad 2019 aastal on selgunud.  Majade ettepanekud vaatas läbi ja hääletuse teel otsustas 15-liikmeline komisjon, kuhu kuulusid juhtkonna liikmed, arengumeeskonna liikmed, tugimeeskonna ja tervisemeeskonna juhid.

Aasta tegu - kogu MLA Viimsi Lasteaiad meeskond "Hea lasteaia edendaja 2018" auhinna eest!


Aasta õpetaja - Ingi Killing (Pargi, Laanelinnu ja Astri majade muusikaõpetaja)Aasta tegija - Mare Annimäe (Laanelinnu maja abiõpetaja)Aasta meeskond - Astri maja meeskondEriauhind - Merike Varandi (Laanelinnu maja logopeed)MLA Viimsi Lasteaiad tunnustamise nominendid 2019 a.
AASTA TEGU
1) Kogu meeskond ja auhind „Hea lasteaia edendaja 2018“
2) Fotonäitus „Laste rõõm“ Karulaugu majas
3) Tänavatoidufestival Laanelinnu majas
4) Õppeprojekt "Kolm põrsakest" Leppneeme majas
5) Kaks sõime rühma Pargi majas
6) Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine Päikeseratta majas
7) Jõululaat ja -kontsert Randvere majas
8) Uus-Pärtle maja õpetajate etendus lastele teatripäeva tähistamiseks


AASTA MEESKOND
1) Astri maja meeskond
2) Karulaugu meeskond
3) Laanelinnu maja meeskond
4) Leppneeme maja meeskond
5) Pargi maja Meelespea rühma meeskond
6) Päikeseratta maja meeskond
7) Randvere maja Merekarpide rühma meeskond
8) Uus-Pärtle maja Pihlamarjade rühm


AASTA TEGIJA
1) Liikumisõpetajad ja tantsupidu
2) Anne Sepp, Karulaugu ja Päikeseratta maja
3) Mare Annimäe, Laanelinnu maja
4) Kristel Laul, Leppneeme maja
5) Krista Pärn ja Anu Kokla, Pargi maja
6) Lagle Reinup, tugimeeskond
7) Silvi Reiman, Päikeseratta maja
8) Aare (Randvere maja töömees)
9) Anna Oja, Uus-Pärtle maja


AASTA ÕPETAJA
1) Kristi Kirbits, Astri maja õpetaja
2) Merike Saaremägi, Karulaugu maja õpetaja
3) Reet Varik, Uus-Pärtle ja Laanelinnu majade liikumisõpetaja
4) Triin Rass, Laanelinnu ja Leppneeme majade õppejuht
5) Ingi Killing, Pargi, Laanelinnu ja Astri majade muusikaõpetaja
6) Riina Hallik, Päikeseratta maja rühma- ja muusikaõpetaja
7) Helina Ardel, Randvere ja Karulaugu majad muusikaõpetaja


ERIAUHIND:
1) MLA Viimsi Lasteaiad juhtkond
2) Vaike Raja, Leppneeme maja
3) Merle Promm, Pargi maja
4) Randvere maja Merekivide ja Liivaterade rühm
5) Tantsu- ja laulupäeva traditsioon
6) Merike Varandi, Laanelinnu maja
7) Anne Aatonen, MLA Viimsi lasteaiad asendusõpetaja
8) Kaie Rannaste, Uus-Pärtle maja

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Suur tänu Karulaugu maja isadele, kes ehitasid lasteaia õuealale muusikaseina ja välitahvli.

Lasteaia õueala aitasid loovamaks ja huvitavamaks muuta Liblikate rühma isad: Mikk Trave, Margus Jõgisoo, Tavi Lausma, Antoon Hubert Van Rens, Ardo Kähr.