Projekt „Mõttemustrite murdmine“

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on toetada juhtkonna liikmete ning tegutsevate arendusmeeskondade eestvedajate ühist õppimisprotsessi organisatsiooni tegevuste analüüsimisel, arenguplaanide väljatöötamisel ja olulistele probleemidele lahenduste leidmisel.

Tegevused: Tartu Maarja Kooli külastus. Koolitus-töötoa läbiviimine OÜ Ideemäng ajurünnakustuudios.

Tulemused: Projekti raames läbiviidava koolitusprogrammi tulemusel on laiendatud juhtkonna liikmed:

·       tutvunud hariduslike erivajadustega laste toetamise ja meeskonnatöö korraldusega Tartu Maarja Kooli näitel;

·       analüüsinud ja hinnanud senist kogemust MLA Viimsi Lasteaiad eesmärkide elluviimisel ja õpikeskkonna kujundamisel;

·       teinud järeldused senistest kogemustest;

·       analüüsinud, milline võiks organisatsioon MLA Viimsi Lasteaiad olla 5 aasta pärast;

·       kaardistanud olulisemad väljakutsed, seniste kogemuste parandamise võimalused;

·       kokku leppinud võimalikud muudatused ja tegevuspõhimõtted

·       koostanud tegevuskava muudatuste elluviimiseks ja organisatsiooni arengu juhtimiseks

·       loonud sisendi asutuse arengukavale aastateks 2020-2023

 

Sihtrühm: MLA Lasteaiad laiendatud juhtkonna liikmed.

Toetuse kogusumma: 3000€