KIK- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektid


 


 

Projekt: MLA Viimsi Lasteaiad koolieelikute õppekäigud Keila-Joale
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti tegevused:
10 koolieelikute gruppi osalevad Keila-Joa parkmetsa ja jõe õppeprogrammis, mida korraldab Muraste Looduskool. Õpitakse tundma erinevaid pargitüüpe, tutvutakse veevoolukogude ja nende osadega. Räägitakse kaladest ja veelindudest. Programm on läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu poolt käivitatud kvaliteedihindamise ning saanud kvaliteedi ehk muraka märgi.

Projekti elluviimise aeg: september 2021-juuni 2022
Eraldatud toetus: 2500 €Projekti nimi: „MLA Viimsi Lasteaiad koolieelikute õppepäevad Sagadi Looduskeskuses“

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti tegevused:
 Kümme koolieelikute rühma osaleb RMK Sagadi looduskooli õppeprogrammis "Kes elab metsa sees?". Programmis osalemiseks toimub MLA Viimsi Lasteaiad koolieelikutele 5 väljasõitu Sagadisse viiel päeval. Programmi raames uurivad ja võrdlevad lapsed metsloomi Sagadi metsamuuseumis, seejärel toimub loodusretk metsloomade radadel. Programmi sisu, eesmärgid ja seos õppekavaga on kirjeldatud keskkonnahariduse portaalis:

Projekti elluviimise aeg: september 2020

Eraldatud toetus: 3000€Projekt: "Veetarga retked MLA Viimsi Lasteaiad koolieelikutele".

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti tegevused:

Projekti raames osales 191 koolieelikut MTÜ Ökokratt õppeprogrammis "Veetarga retk Kostivere karstialal, Jägala joal ja Linnamäe HEJ-s".
Projekti elluviimise aeg: september 2019- detsember 2019

Eraldatud toetus: 2600 €Projekt: „Matkapäevad Viru rabas ja Sagadi looduskooli metsategelaste külaskäigud MLA Viimsi Lasteaedadesse“

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti tegevused: Projekti raames viivad Sagadi Looduskooli töötajad kokku 18 vanema vanuseastme lasterühmale läbi õppeprogrammi „Meie lasteaia õppepäev Viru rabas“. 18-le noorema vanuseastme rühmale viivad   Sagadi Looduskooli töötajad MLA Viimsi Lasteaedades läbi õppeprogrammid „Metsaema külaskäik“ või  „Veteema külaskäik“.  
Projekti elluviimise aeg: september 2018-juuni 2019
Eraldatud toetus: 5 435.00 €