Viimsi valla munitsipaallasteaia lasteaiatasu soodustus

http://www.viimsivald.ee/50-lasteaiatasu-soodustus/ 


Soodustuse suurus
Lasteaiatasust 50% (2013. aastal on lasteaiatasu 58 eurot kuus)

Tingimused soodustuse saamiseks

  • Perest vähemalt kahe lapse üheaegne käimine Viimsi valla munitsipaallasteaedades (MLA Viimsi Lasteaiad, Püünsi Kooli lasteaed).
  • Vähemalt üks laps käib Viimsi valla munitsipaallasteaias ning teine mõnes Viimsi Vallavalitsusega lepingu sõlminud eralasteaias.
  • Laste ja mõlema lapsevanema elukoht on Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald, neist ühe lapsevanema puhul vähemalt aasta, ja seda nii taotluse esitamise kui soodustuse kehtimise ajal.

Kuidas soodustust saada?
Soodustuse saamiseks peab täitma ühekordse taotluse ning tooma selle enne 15. kuupäeva Viimsi Vallavalitsuse kantseleisse või saatma digitaalselt allkirjastatult info@viimsivv.ee

Soodustuse määramisest
Soodustus määratakse ainult Viimsi valla munitsipaallasteaedades käivatele lastele.

Soodustuse kehtivus

  • Kui taotlus on laekunud Viimsi Vallavalitsusse enne 15. kuupäeva hakkab soodustus kehtima jooksvast kuust.
  • Kui taotlus laekub pärast 15. kuupäeva hakkab soodustus kehtima järgnevast kalendrikuust.
  • Soodustus lõppeb, kui muutuvad selle määramise alused.